Benut de kwaliteit van een specialist

Altijd op zoek naar verbeteringen.

Het is voor iedere zorginstelling een uitdaging om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Niet alleen vanwege krimpende budgetten. Ook personeelstekort en werkdruk spelen een rol. Om de kwaliteit rondom medicatie te borgen, blijft Zorgapotheek plannen bijschaven en verbeteren.

Plannen evalueren en verbeteren

Zorgapotheek werkt met een degelijk IGJ- en HKZ-proof kwaliteitssysteem. We evalueren uitgevoerde plannen altijd en meten het resultaat. Daarna bepalen we de tekortkomingen en leggen we het plan opnieuw onder de loep. Op die manier blijven we de kwaliteit steeds verbeteren en doorlopen we samen de volledige PDCA-cyclus.

“Zorgapotheek is een goede sparringpartner. Zorgapotheek heeft meegekeken naar het programma van eisen van de medicatiekarren. Wat kan wel en wat niet? En we weten nu zeker dat alles goed is geregeld.”
Karen van Kordelaar, Beleidsmedewerker & Cliëntvertrouwenspersoon, De Waalboog

Integrale aanpak van kwaliteit

Als het gaat om kwaliteit, beperken we ons niet tot medicatie alleen. Zorgapotheek vindt het belangrijk dat de medicatie optimaal gebruikt wordt. Daarom hanteren we een integrale aanpak. We streven naar een harmonieus geheel, waarin processen en procedures elkaar versterken.

IGJ- en HKZ-proof

Certificering is belangrijk voor zorginstellingen die willen voldoen aan de kwaliteitseisen van de overheid. Wij kennen deze eisen en garanderen een efficiënt en flexibel IGJ- en HKZ-proof kwaliteitssysteem.

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een norm, gericht op het implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorg.

IGJ

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en toetst zorginstellingen aan de hand van de wet- en regelgeving.


Duidelijke visie op digitale hulpmiddelen

De digitalisering van de zorg gaat door. Dat is mooi, want met digitale hulpmiddelen verminderen we de druk op zorgverleners en budgetten. Toch is digitalisering voor veel zorginstellingen een hoofdpijndossier. Er is veel te kiezen en er zijn weinig garanties dat je de goede keuze maakt. 

Wat de medicatie betreft hebben wij een duidelijke visie op de digitale werkelijkheid. We helpen je graag bij het kiezen en implementeren van de juiste software, die het mogelijk maakt om efficiënter en veiliger te werken.

“Zorgapotheek denkt zaken goed uit, ze doen niet zomaar iets.”
Lotte van Lent, Projectverpleegkundige, Zorgcentra de Betuwe

Wil je de kwaliteit van de zorg in jouw organisatie verbeteren?

We vertellen je graag meer over onze werkwijze. Stuur een e-mail naar info@zorgapotheek.nl of gebruik één van de knoppen hieronder.